top of page

OLE VIG VGS. - UTBYGGINGER I MANGE TRINN

Ole Vig VGS: Image

Prosjekt: Nye verkstedhaller, flere renoveringsprosjekter
Byggherre: Trøndelag fylkeskommune
Gjennomføringsår: 2015/20
Prosjektkostnad: 200 000 000
Vår rolle: Byggherreombud, KU , byggeledelse

Våre saksbehandlere har fra høsten 2015  frem til og med 2020 hatt prosjektadministrativ oppfølging ved skolen, herunder nevnes:

Nye Verkstedhaller med tilhørende klasserom og grupperom i tillegg til lærerarbeidsplasser fordelt på vel 5000 m2. Byggherreombud og KU i tillegg til å ivareta innkjøp til de ulike programfagene.

Bygg B renovert i to etapper, 2017 og 2018, der tre etasjer er helt renovert med nye klasserom og grupperom i tillegg til nytt og moderne teknisk rom på plan 4, samlet fordelt på 3 500 m2. Byggeledelse og KU.

Bygg G – renoveringsprosjekt i 2016 der stort sett alle vinduer ble byttet. Nå pågår renovering av plan 2 der det etableres klasserom og grupperom tilpasset media og kommunikasjon. Byggeledelse og KU.

Sutterøy - prosjekt 2020 med ny verkstedhall for anleggsteknikk i tillegg til utvidelse med en klasseromsfløy. I tiltaket inngår også noe renovering av eksisterende garderober og inngang mot verkstedgård. KP og  KU. 

Renoveringsprosjekt i 2017 der nye lærerarbeidsplasser ble etablert. Byggeledelse og KU.

Ole Vig VGS: Projects
bottom of page