NYTT SETTEFISKANLEGG PÅ TJUIN, MALM

Illustrasjon fasader

press to zoom
Byggeplass 200821.JPG
Byggeplass 200821.JPG

press to zoom
Plantegning.JPG
Plantegning.JPG

Plan

press to zoom

Illustrasjon fasader

press to zoom
 

Prosjekt: Tjuin
Byggherre: SalMar Settefisk as
Gjennomføringsår: 2020-2023
Prosjektkostnad: 1200MNOK
Vår rolle: Prosjektledelse, byggeledelse,  byggherreombud, ansvarlig søker, uavhengig kontroll og SHA koordinering

  Prosjektet omfatter etablering av nytt settefiskanlegg på Tjuin industriområde i Malm.

  Nytt bygg på ca. 17.000m2. 1 – 3 etasjer i ulike soner.

  2 klekkeri, 2 startforingsavdelinger, 2 yngelavdelinger, 2 smoltavdelinger og 1 postmoltavdeling samt alle tilhørende støttefunksjoner.

  Komplett administrasjon med alle fasiliteter samt vaktleiligheter.

  Samlet kapasitet 20 millioner smolt per år / 4000 tonn.

Selve settefiskanlegget gjennomføres som en todelt totalentreprise med flere sidestilte byggherreleveranser.

  Pure Salmon Kaldnes Ras (tidligere Krüger Kaldnes) innehar totalentreprisekontrakt for prosessanlegget.

  Consto Anlegg Midt as er totalentreprenør for de bygningsmessige arbeidene.

  Tangstad Transport as har direkte utførelseskontrakt for  alt av grunn- og utomhusarbeider.


Prosjektet består av flere sidestilte delprosjekter, blant annet:

-Tomteavklaring og tomteforberedende arbeider

-Etablering av ca. 8km ny vannforsyning via land og sjø.

-Ny brønnbåtkai

-Rense- og slambehandlingsanlegg

-En rekke byggherreleveranser