top of page

NYTT SETTEFISKANLEGG I FOLLAFOSS

SalMar - Follafoss 2: Gallery

Prosjekt: Follafoss 2 
Byggherre: SalMar Settefisk as
Gjennomføringsår: 2017-2019
Prosjektkostnad: 150MNOK
Vår rolle: Prosjektledelse, byggherreombud og SHA koordinering

Prosjektet omfattet riving av eldre produksjonsområder og bygging av 2 nye avdelinger med RAS-teknologi.

Gjennomført som en todelt totalentreprise med flere sidestilte byggherreleveranser.

Prosjektet ble gjennomført med høy grad av måloppnåelse både hva gjelder fremdrift, økonomi og kvalitet.

SalMar - Follafoss 2: Projects
bottom of page