top of page

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektledere i Linq har lang og allsidig erfaring fra ledelse av en rekke ulike offentlige og private prosjekter. Herunder de fleste gjennomføringsmodeller, kategorier, kompleksitet  og prosjektstørrelser

Prosjektlederen i Linq har praktisk tilnærming for å sikre alle prosjektmål!

Sentrale arbeidsoppgaver vi kan bistå med, tilpasset etter byggherrens ønsker og behov:

    • Rådgivning i tidligfase
    • Overordnet ledelse av prosjektet uavhengig gjennomføringsmodell, størrelse og kompleksitet.
    • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
    • Anskaffelse og kontrahering av rådgivere og entreprenører
    • Myndighetsavklaringer og søknadsprosesser
    • Fremdriftsplanlegging på ulike nivåer i alle faser
    • Budsjettering og økonomistyring
    • Kvalitetskontroll
    • Avvikshåndtering
    • Usikkerhetsstyring
    • Løpende rapportering

Modern City
Prosjektledelse: Services
bottom of page