top of page

AUSTAFJORD BARNEHAGE

Austafjord Barnehage: Gallery


Prosjekt: Barnehage
Byggherre: Nærøysund kommune
Gjennomføringsår: 2019/20
Prosjektkostnad: 20 000 000
Vår rolle: Prosjekteringsleder, byggherreombud og SHA- koordinator i utførelsesfasen

Våre prosjektledere har vært involvert fra mai 2019 for å ivareta brukerrunder og forprosjekt som prosjekteringsleder. Videre byggherreombudsrollen og KU- SHA i utførelsesfasen. Prosjektet er en barnehage med to avdelinger. Moderne barnehagearealer og kontor og administrative fasiliteter. Barnehagen bygges som en del av Austafjord Oppvekstsenter. Bygget er et miljøvennlig hus i trekonstruksjoner.

Totalentreprise med tekniske underentrepriser og prefableverandører

Austafjord Barnehage: Projects
bottom of page