top of page

FELLESKJØPET AGRI SA

Felleskjøpet - industriterminal: Gallery

Prosjekt: Industriterminal
Byggherre: Felleskjøpet Agri SA
Gjennomføringsår: 2016/17
Prosjektkostnad: 60 000 000
Vår rolle: Prosjekt og byggeledelse samt SHA koordinering

Tidlig involvering i prosjektet med bistand fra programmering av ny terminal på bakgrunn av behov for relokalisering til ferdig igangkjøring. Utvikling av konseptmodell for prosjektet. Nytt terminalområde på ca. 20.000m2. Herav ca. 8.500m2 bebygd. Kontrahering og oppfølging av 12 ulike kontraktsparter. Oppfølging av flere utenlandske prosessleverandører. Parallell oppfølging av kommunalt vei/va-prosjekt og opprustning av tilstøtende kaianlegg for Trondheim havn. Meget tøffe økonomi- og fremdriftsmål hvor det ble levert innenfor aktuelle rammer. Terminalen ble idriftsatt ultimo 2017.

Felleskjøpet - industriterminal: Projects
bottom of page