top of page
Ecopro 08.07.20 (2).jpg

ECOPRO

Ecopro Verdal AS

Prosjekt: Gasskomprimeringsanlegg, mellomlager for biorest og utvidelse av råtnetankkapasitet

Byggherre: Ecopro Verdal AS

Gjennomføringsår: 2016 - 2020
Prosjektkostnad: 100 000 000
Vår rolle: Byggherreombud, KU , prosjektledelse

Våre saksbehandlere har fra høsten 2015  fem til og med 2020 hatt prosjektadministrativ oppfølging ved anlegget, herunder nevnes:

-  Nytt gasskomprimeringsanlegg for videreforedling av gass levert som drivstoff. To entrepriser fordelt på  civil works og prosessteknisk leveranse. Prosjektledelse og KU. 2016 – 2017.

-  Mellomlager biorest skal etableres sommeren 2020. Anleggsprosjekt i tillegg til en større betongkonstruksjon. Byggherreombud og KU. 2019 – 2020.

- Utvidelse av råtnetankkapasitet - to entrepriser fordelt på civil works og prosessteknisk leveranse. Detaljprosjektering fra og med sommeren 2020. Byggherreombud og KU. 2020 – 2022.

Ecopro Verdal as: Projects
bottom of page