top of page

COLUMBI SALMON - OOSTENDE, BELGIA

Columbi Salmon - bilde.JPG
Columbi Salmon - Oostende: Gallery

Prosjekt: •Landbasert matfiskanlegg for ca. 12 000 tonn/ år
Byggherre: Columbi Salmon
Gjennomføringsår: 2020 -

Prosjektkostnad: 2,2 MRD
Vår rolle: Prosjekteierstyring


Våre saksbehandlere har fra høsten 2020 vært engasjert i prosjektets styringsgruppe.

Overordnet prosjektkontroll med fokus på underliggende aspekter.


Sikre at prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen

Overordnet ansvar for prosjektets rammer (innhold, tid og ressurser)

Sikre nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet

Behandle vesentlige endringer i mandat og prosjektbeskrivelse

Avklare strategiske spørsmål og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter

Columbi Salmon - Oostende: Projects
bottom of page