top of page

COLD LAKE AB - KALL, SVERIGE

Illustrasjonsfoto
Cold Lake - Kall: Gallery

Prosjekt: Matfiskanlegg for røye i Kall, Åre kommune i Sverige.
Byggherre: Cold Lake AB
Gjennomføringsår: 2020-
Vår rolle: Prosjektledelse


Våre saksbehandlere er engasjert som prosjektleder i prosjektet som skal omfatte produksjonsanlegg for røye med funksjoner som slakteri og røkeri.

Mulighetsstudie for etablering av stedlig stamfiskanlegg i designfase.

Stort fokus på bærekraft og energiforbruk.

Cold Lake - Kall: Projects
bottom of page