top of page

BYGGELEDELSE

Byggeledere i Linq har lang og allsidig erfaring fra ledelse av bygge- og anleggsprosjekt i alle kategorier, størrelser, entreprisedeling og kompleksistet. Våre byggeledere innehar lang praktisk erfaring fra entreprenørvirksomhet og har fra prosjektstart høyt fokus på samspillet mellom prosjektdeltakerne.

Som byggeleder tar vi ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherre og entreprenører. Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassene for å sikre god fremdrift, høy kvalitet og kostnadskontroll gjennom prosjektet fra start til slutt. 

Sentrale arbeidsoppgaver vi kan bistå med:

    • Ledelse av byggeplassen på vegne av byggherren
    • Daglig oppfølging av fremdrift og kvalitet
    • Løpende håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
    • Kontroll av økonomi, som fakturering og sikkerhetsstillelse
    • Ledelse av møter og befaringer på byggeplass
    • Avvikshåndtering
    • Registering av feil- og mangler
    • Løpende rapportering
    • Ledelse av ferdigbefaringer og overtagelse
    • Forestå behandling av sluttoppgjør fra entreprenører
    • Oppfølging i reklamasjonstiden

Construction
Byggeledelse: Services
bottom of page