top of page

BYGGELÅNSKONTROLL

Sentrale arbeidsoppgaver vi kan bistå med:

    • Våre medarbeidere har bred erfaring fra byggelånskontroll i flere typer prosjekter, herunder flere landbruksbygg, leilighetsbygg og næringsbygg.
    • På vegne av utlånsinstitusjon utfører vi løpende oppfølging og rapportering fra byggeplass. Vi kombinerer ofte rollen som controller med byggeleder og koordinator for utførelsen i større utbygginger.
    • Utbyggere er ofte engangs byggherrer som trenger utvidet bistand kontra andre utbyggere. Her kan vi tilpasse vår rolle ut fra byggherrens forutsetninger og kompetanse.
    • Befaringer utføres med jevne mellomrom for å sikre at det er samsvar mellom midler som utbetales over byggelånskonto og den verdi som er tilført prosjektet.
    • Byggeregnskap holdes oppdatert og gjennomgås med byggherre og utlånsinstitusjon fortløpende og ved behov.
    • Vurdere om bevilget beløp er tilstrekkelig for å fullføre prosjektet.
    • Gjennomgang og godkjenning av relevant dokumentasjon i byggesaken.
    • Fremdriftskontroll – påse at forutsatte tidsrammer holdes.
    • Bistå ved ferdigstillelse og overlevering.

Byggelånskontroll.jpg
Byggelånskontroll: Service
bottom of page