top of page

ARBEIDSFELLESKAP

I slike prosesser tilbyr vi bl.a. følgende ovenfor leverandørgrupper:

    • Tilbudsledelse
    • Prosjektledelse for arbeidsfellesskap
    • Samspillskoordinering
    • Prosjekteringsledelse
    • Anleggsledelse
    • HMS/SHA
    • Miljøoppfølging

Business Meeting
Arbeidsfelleskap: Service
bottom of page